Tarptautinės sankcijos

SANKCIJOS

Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Sankcijų, dar vadinamų ribojamosiomis priemonėmis, tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių sankcijų taikymas grindžiamas ne ekonominiais interesais, bet tarptautinės teisės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais. Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį ekonominių santykių nutraukimą, ryšių priemonių ir diplomatinių santykių apribojimą bei kitokio pobūdžio priemones.

Europos Sąjungos taikomos sankcijos:

- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt

Europos Sąjungos sankcijų žemėlapis:

- https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Jungtinės Karalystės taikomos sankcijos:

- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Latvijos Respublikos taikomos sankcijos:

- https://sankcijas.fid.gov.lv/

JAV (OFAC) taikomos sankcijos:

- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Jungtinių Tautų Organizacijos taikomos sankcijos:

- https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija apie sankcijas ir jų taikymą:

- https://www.urm.lt/sankcijos

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos informacija apie sankcijas ir jų taikymą:

- https://www.fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/tarptautines-finansines-sankcijos/es-sankcijos-privalomos-lietuvos-respublikos-subjektams/4101
- https://www.fntt.lt/lt/naujienos/fntt-informuoja-es-sankciju-vykdymas-privalomas-visiems/4149