Bendros platformos vartotojo taisyklės ir nuostatai

Atvirų duomenų platformos www.okredo.com (toliau – Okredo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Okredo pateiktos informacijos naudojimosi, informacijos teikimo ir papildymo Okredo tvarką bei sąlygas, kurių laikytis privalo visi besinaudojantys Okredo paslaugomis.

1. Bendroji dalis

 • Okredo pateikiami apdoroti bei susisteminti atvirieji duomenys, reikalingi įmonės vertinimui. Nemokamai prieinami ekspertų sukurti sprendimai: automatinis kredito limitas, kredito reitingas, įmonės vertė,  išvestiniai finansiniai rodikliai ir kiti duomenys.
 • Okredo teikiamų duomenų valdytojas yra UAB „Okredo“. 
 • Okredo vartotojas savarankiškai pasirenka, kokio lygio informacija ir kokia paskyra jam reikalinga (registruotis ar ne).
 • Okredo vartotojas, registruodamas savo paskyrą bei naudodamasis Okredo teikiamomis paslaugomis, žino ir supranta, jog UAB „Okredo“ turi teisėtą interesą iš savo klientų gautus kontaktinius duomenis naudoti savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Todėl, Okredo vartotojas nesutikdamas su tokia rinkodara turi nedelsiant informuoti apie tai Okredo el. paštu: [email protected]. Pažymėtina, kad rinkodaros taip pat galima atsisakyti pasirinkus atsisakymo mygtuką, kiekviename gautame Okredo naujienlaiškyje. 
 • Okredo vartotojas naudoja Okredo duomenis tik turėdamas teisėtą interesą. 
 • Asmenys, pateikiantys kontaktinę informaciją Okredo, atsako už jos tikslumą ir sutinka, kad ši informacija bus platinama viešai.
 • Okredo pateikiama informacija yra surinkta iš oficialių ir patikrintų šaltinių: Juridinių asmenų registro, VMI, VSDFV SODRA, UAB “SCORIFY”, UAB “Debesų kompiuterija” ir kt.
 • Okredo atsako už tai, kad informacija, kaupiama Okredo platformoje atitiktų pirminio šaltinio pateiktą informaciją.
 • Vartotojas privalo naudotis Okredo duomenimis asmeniškai, negali panaudoti savo duomenų rinkmenos, sistemos ar platformos kūrimui ar teikimui tretiesiems asmenims.
 • Draudžiama Okredo pateiktą informaciją kopijuoti ar kitaip viešai platinti be raštiško Okredo savininko leidimo. Vartotojui pažeidus Taisyklėse numatytas duomenų naudojimo sąlygas, Okredo turi teisę užblokuoti vartotoją bei IP adresą, iš kurio vartotojas jungėsi prie Okredo.
 • Vartotojas sutinka atlyginti žalą Okredo, kilusią dėl neteisėto naudojimosi Okredo platforma bei paslaugomis nesilaikant Taisyklių. 
 • Okredo pasilieka teisę suspenduoti vartotojo paskyrą kilus pagrįstiems įtarimams, jog vartotojas piktnaudžiauja Okredo teikiamomis paslaugomis, prisiregistravo nurodydamas ne savo duomenis ar registracijos formoje įvesdamas necenzūrinius žodžius. Apie paskyros suspendavimą, vartotojas informuojamas atskiru pranešimu. 
 • Visi Okredo paslaugų pavadinimai, logotipai ir prekės ženklai priklauso Okredo ar asocijuotoms bei dukterinėms įmonėms ir gali būti naudojami tik gavus išankstinį Okredo leidimą.
 • Visi tekstai, grafika, piktogramos, programinė įranga ir t.t. priklauso Okredo arba Okredo partneriams ir yra saugomi autorių teisių įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų.
 • Neteisėtas Okredo paslaugų ar jų dalių kopijavimas, platinimas ar viešas teikimas pažeidžia autorių teisių įstatymus ir gali užtraukti baudžiamąsias ir civilines sankcijas.
 • Vartotojas privalo saugoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį  ir negali jo atskleisti kitiems. Vartotojas yra atsakingas už visą veiklą, vykdomą naudojant jam priklausantį vartotojo vardą ir slaptažodį. 
 • Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti Okredo apie bet kokį neteisėtą vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą.
 • Okredo turi teisę bet kuriuo metu perduoti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims be išankstinio vartotojo sutikimo.
 • Okredo pasilieka teisę uždaryti vartotojo el. pašto paskyrą, jei ji nebuvo aktyvi ilgiau negu 12 mėn. 
 • Okredo Taisyklės gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo. Taisyklės peržiūrimos pradėjus teikti papildomą informaciją ar paslaugas Okredo, taip pat pasikeitus informacijos teikimui aktualiam teisiniam reglamentavimui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 • 2. Skolininkų viešinimas

  1. Okredo platformoje galima viešinti tik juridinių asmenų įsiskolinimus.

  2. Įmonės, norinčios Okredo platformoje viešinti skolininkų duomenis, vadovas privalo identifikuotis arba pasirašyti papildomą susitarimą.

  3. Neidentifikuotiems asmenims viešinti skolininkų duomenis Okredo platformoje yra draudžiama.

  4. Įmonė (toliau tekste – Kreditorius), norinti viešinti skolininkų duomenis Okredo platformoje, užtikrina, jog viešinami duomenys yra teisingi. T.y. dėl paviešintų duomenų nevyksta jokių žinomų neteisminių ar teisminių ginčų, o reikalui esant, šie duomenys gali būti patvirtinami dokumentais, įrodančiais įsiskolinimo buvimo faktą.

  5. Kilus ginčui ar gavus pretenziją, Okredo platformos savininkė UAB „Okredo“ (toliau tekste – Okredo) turi teisę pareikalauti Kreditoriaus per protingą terminą pateikti skolos faktą įrodančius dokumentus.

  6. Okredo neprisiima atsakomybės už tikrovės neatitinkančios informacijos įsiskolinimų informacijos paviešinimą Okredo platformoje.

  7. Kreditorius duomenis apie savo skolininkus viešina pagal standartinę Okredo patvirtintą tvarką.

  8. Kreditoriaus viešinamų duomenų apimtis: įsiskolinusios įmonės pavadinimas ir įmonės kodas, įsiskolinimo atsiradimo bei mokėjimo datos, įsiskolinimo suma bei tipas.

  9. Jei Okredo keičia skolininkų viešinimo tvarką, apie skolininkų viešinimo tvarkos pasikeitimus Okredo praneša savo valdomoje platformoje.

  10. Už bet kokią trečiosios šalies patirtą žalą, atsiradusią dėl to, kad kreditorius Okredo platformoje pateikė netikslią ir/arba neteisingą informaciją, taip pat laiku nepranešė apie būtinumą sunaikinti duomenis Okredo platformoje, pilnai atsako duomenis paviešinęs Kreditorius.

  11. Okredo turi teisę paviešintų skolų duomenis naudoti savo komercinėje veikloje.

  12. Kreditorius užtikrina, kad paviešintus skolininkų duomenis atnaujins sąžiningai ir savalaikiai.

  13. Kreditorius įsipareigoja atsakyti į Okredo paklausimus dėl pateiktų duomenų teisingumo, išsamumo bei tikslumo, susijusius su Okredo platformoje įrašyto asmens prašymu ar skundu, per 5 (penkias) darbo dienas. Kreditoriui neatsakius per nustatytą laiką, iki duomenų papildymo ar patikslinimo gali būti stabdomi ginčytinų duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus saugojimą.

  3. Baigamosios nuostatos

 • Vartotojai ir lankytojai, nesutinkantys su šiomis Taisyklėmis, turi uždaryti Okredo portalo langą ir nesinaudoti Okredo teikiamomis paslaugomis/informacija. Preziumuojama, kad asmenys, besinaudojantys Okredo teikiamomis paslaugomis/informacija, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų lankytis.
 • Okredo privatumo politika yra šių Taisyklių sudedamoji dalis, kurioje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Okredo, todėl sutikdami su Taisyklėmis patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika.
 • Taisyklės patvirtintos 2020-10-05.
 • Dėl duomenų patikslinimo ir kitų klausimų kreipkitės el. paštu [email protected].
 • Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami el. paštu: [email protected].

NAUJIENOS!Latvijos įmonių monitoringas – net 11 stebimų pokyčių.|IQ ir The Economist naujienų blokas Lietuvos įmonių profilyje.|Lenkijos įmonių finansiniai duomenys API formatu.
ĮDOMU!Net kas šešta Lietuvos įmonė turi verslo sąsajų su Lenkijos, Estijos, Latvijos, J. Karalystės įmonėmis ir asmenimis.