Dažnai užduodami klausimai

Duomenys


Ar galiu atnaujinti savo įmonės kontaktinę informaciją? 

Žinoma, parašykite mums [email protected] ir mes atnaujinsime Jūsų įmonės el. pašto ar interneto svetainės adresą, telefono numerį. Atkreipiame dėmesį – platformoje nurodomas Jūsų įmonės registracijos adresas. 

Kaip dažnai atnaujinate duomenis?

Kasdien, jeigu tik duomenys būna atnaujinti pirminiame šaltinyje, t.y. įvairiose institucijose, kurių duomenis talpiname. 

Aš nenoriu, kad mano įmonės duomenys būtų Okredo platformoje. Ką turiu padaryti? 

Juridinio asmens duomenys, pateikti Juridinių asmenų registrui, yra vieši pagal Civilinio kodekso 2.71 str. 1d.:   
 "2.71 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas 1. Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša."
 Remiantis šiuo Civilinio kodekso straipsniu visos informacinės sistemos, kredito biurai bei kitos įmonės renka, kaupia bei skelbia duomenis apie LR juridinius asmenis. 


Duomenų šaltiniai


Iš kur gaunate įmonių informaciją?

Duomenis apie įmonės renkame ir atnaujiname iš oficialių bei patvirtintų šaltinių; pvz.  juridinių asmenų registro, Teismų administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (Sodra), Valstybės duomenų agentūros ir kitų šaltinių. 

Okredo platformoje nurodyta mano įmonės veikla neatitinka tikrovės. Kaip galiu ištaisyti šią situaciją? 

Duomenis apie bendrovių veiklą renkame iš Valstybės duomenų agentūros.  Jeigu veikla, nurodoma Valstybės duomenų agentūroje, neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jos pakeitimą, užpildant prašymo formą (ją rasite čia - http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html). Užpildytą prašymo formą siųskite [email protected] .

Tikrinu įmonę, bet nėra jokių finansinių rodiklių. Jūs šios informacijos neturite?

Greičiausiai įmonė metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų nėra pateikusi arba neprivalo pateikti Juridinių asmenų registrui. Dėl šios priežasties nėra paskaičiuoti finansiniai rodikliai. 
Pavyzdžiui individualios įmonės neturi tokios prievolės, o akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės pasibaigus finansiniams metams privalo ne vėliau kaip per keturis mėnesius sušaukti akcininkų susirinkimą, kuris tvirtina bendrovės finansinę atskaitomybę. Patvirtintus dokumentus bendrovė privalo mėnesio laikotarpyje pateikti Juridinių asmenų registrui. Atkreipiame dėmesį, kad bendrovių finansiniai metai nebūtinai sutampa su kalendoriniais metais. 

Esu įmonės vadovas, bet nenoriu, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų rodomi viešai. Ką turiu padaryti, kad šiuos duomenis pašalintumėte? 

Juridinio asmens duomenys, pateikti Juridinių asmenų registrui, yra vieši pagal Civilinio kodekso 2.71 str. 1d.:   
 "2.71 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas 1. Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša."
Įmonės vadovo duomenys šiuo atveju nėra saugotini kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – LR ADTAĮ). Šis įstatymas nesuabsoliutina asmens duomenų apsaugos ir numato tam tikras išimtis, pvz. asmens duomenų tvarkymas saviraiškos ir informacijos Laisvės tikslais pagal ADTAĮ 4 str.:
“4 str. Asmens duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė. Kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, netaikomi Reglamento (ES) 2016/679 8, 12–23, 25, 30, 33–39, 41–50, 88–91 straipsniai.” Bendras Duomenų Apsaugos Reglamentas žurnalistiką vertina plačiąja prasme (https://www.privacy-regulation.eu/lt/r153.htm). 
Taip pat norime dar kartą užtvirtinti, jog duomenis tvarkome teisėtai ir tik ta apimtimi, kokia yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 


Reitingas, kredito limitas


Labai įdomiai atrodo GOscore reitingas, pvz. „labai aukštas patikimumas“, kai tikrini įmonę, o ji nėra pateikusi naujausių finansinių ataskaitų, nors privalo. Ar galima teigti pagal reitingą, kad tai patikima įmonė, jeigu ji  nesilaiko įstatymų?

GOscore  reitingas vertina visus viešai prieinamus duomenis bei įvertinęs juos pateikia geriausią įmanomą prognozę. Reitingo tikslas prognozuoti įvykį, o ne bausti už tai, kad įmonė galimai vėluoja registrui pateikti finansines ataskaitas. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad ne visos įmonės registrui privalo pateikti finansines ataskaitas, o dalies įmonių, privalančių pateikti finansines ataskaitas, finansiniai metai nebūtinai sutampa su kalendoriniais metais.

Kaip Jūs apskaičiuojate kredito limitą?

Kredito limitas apskaičiuojamas remiantis bendrovės Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės ataskaitų duomenimis. Pagrindiniai finansiniai rodikliai, vertinami skaičiuojant kredito limitą, yra šie:
Materialioji nuosavybė;
Apyvartinis kapitalas;
Pardavimai;
Efektyvumo rodikliai;
Pelningumo rodikliai;
Likvidumo rodikliai.


Įmonės vertė


Kaip Jūs apskaičiuojate įmonės vertę? Aš manau, kad mano įmonė verta gerokai daugiau.

Įmonės vertė skaičiuojama remiantis perteklinės grąžos modeliu (angl. Excess return model), kuris vertina įmonės gebėjimą generuoti vertę kuriantį pelną tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Perteklinės grąžos modelio skaičiavimuose yra naudojami pagrindiniai pelningumo bei augimo rodikliai, kurie yra vertinami ir analizuojant įmonės finansinę būklę.
Įmonės vertė padeda:
Sužinoti, ar atsipirko investicijos į verslą;
Palyginti savo, konkurentų ar verslo partnerių įmonių vertę.
Sustiprinti derybinę poziciją įmonės pirkimo ar pardavimo atveju.

Tai yra preliminarus vertinimas, kuris gali keistis ekspertiškai įvertinus įmonės turtą (tiek materialų, tiek nematerialų), taip pat įmonės klientų portfelį bei kitus svarbius duomenis, kurie mums nėra prieinami. 


Paslaugos


Noriu paviešinti skolininką, bet negaliu identifikuotis. Kodėl?

Okredo platformoje viešinti skolininkus gali tik identifikuoti įmonių vadovai. Identifikacijai reikia turėti galiojantį mobilųjį parašą arba Smart-ID, užregistruotą viename iš Lietuvoje veikiančių komercinių bankų. 

Noriu gauti informaciją apie Jūsų naujas paslaugas bei kitas naujienas. Kur galiu užsiregistruoti?

Parašykite mums [email protected] ir mes Jus įtrauksime į naujienlaiškio gavėjų sąrašą.