Vykdomi ES projektai

UAB „Okredo“ e-komercijos modelio diegimas


UAB „Okredo“ įgyvendina projektą „UAB „Okredo“ e-komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1072 pagal veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860.

Šio projekto tikslas – klientų savitarnos sistemos sukūrimas ir diegimas. 

UAB „Okredo“ yra 5-ius metus veikianti įmonė, kuri valdo atvirų duomenų platformą, kurioje pateikia susistemintą informaciją bei ekspertines įžvalgas apie LR registruotus juridinius asmenis. Duomenis platformos valdytojas renka tik iš patikimų bei patvirtintų šaltinių, apjungia atviruosius bei kitus prieinamus duomenis, juos vertina bei patogia forma pateikia platformos lankytojams.

Šiuo projektu siekiama atnaujinti klientų savitarnos platformą ir praplėsti ją naujomis galimybėmis bei svarbiausia pritaikyti Latvijos, Lenkijos ir Jungtinės karalystės rinkoms. Tai yra pakankamai sudėtingas darbas, kadangi kiekvienoje šalyje dėl skirtingos teisinio reguliavimo galimi pasiekti skirtingi duomenys, todėl ir klientams turės būti siūlomos adaptuotos paslaugos.

Įgyvendinus projektą bus įdiegtas e-komercijos modelis – sukurtas naujas paslaugų paketas, kuriuo naudosis jau esami vartotojai, siekdami suvaldyti finansines rizikas dirbant su užsienio partneriais ir naujų išsamių atvirų duomenų užsakymo galimybės pagalba bus pritraukiami nauji vartotojai, taip didinat įmonės pajamas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas – 73 350,00 eurų.
Projekto įgyvendinimui skirtas 49 618,12 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Numatoma projekto trukmė – 11 mėnesių.

 

ES investicijos padės „Okredo“ ir „Fintegry“ prognozuoti mažų ir vidutinių įmonių riziką pasitelkiant internetinės paieškos duomenis


UAB „Fintegry“ kartu su partneriu UAB „Okredo“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB "Fintegry" MTEP veiklų, reikalingų mašininio mokymosi modelių sukūrimui, vykdymas“. Projekto metu bus sukurta unikali įmonių kredito rizikos vertinimo sistema pagal lankytojų duomenis bei patikras informaciniuose portaluose.

Šiuo metu rinkoje nėra tokios ar panašios sistemos, kuri analizuotų lankytojų elgesį įmonių paieškos sistemose ir remiantis jų elgesiu prognozuotų kylančią kreditavimo riziką.  Sistema bus lengvai prieinama įmonių paieškos sistemos lankytojams, toks sprendimas palengvins, atpigins, padidins įmonių kredito rizikos vertinimo kokybę, paskatins konkurenciją rinkoje, leis eksportuoti šią novatorišką paslaugą užsienio rinkose. 

Kuriamas sprendimas leis operatyviai vertinti jaunų įmonių mokumo riziką bei atspindės socialinės bei verslo aplinkos požiūrį į konkrečią įmonę bei jos ekosistemą. Mažoms įmonėms dėl to atsiras daugiau kreditavimosi galimybių, o kredito rizikos vertinimo įrankiai bus labiau prieinami. Sprendimas teiks rekomendacijas, o ne siūlys didelį kiekį sunkiai interpretuojamų duomenų, prognozių tikslumą užtikrins inovatyvūs dirbtinio intelekto bei mašininio mokymosi metodai. 

Iš viso projekto biudžetas 940 tūkst. Eur – iš Europos regioninės plėtros fondo pagal ES investicijų programos priemonę „Eksperimentas“ projektui skirta 660 tūkst. Eurų, projekto autorės į projektą dar investuos 280 tūkst. Eurų savo lėšų.

Bendra projekto trukmė yra treji metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. vasarį, o jį planuojama pabaigti 2023 m. liepą.

 

NAUJIENOS!Tarptautinės sankcijos – partneris Ondato užtikrins aukštesnę paslaugos kokybę už mažesnę kainą (1 kreditas).|EUROPEAN BUSINESS MASTER 2024 jau startavo. Šis įvertinimas - tai ilgamečio ir sėkmingo verslo standartas.|Jau turite unikalią galimybę nemokamai viešinti Baltijos šalių bei Lenkijos įmonių skolų duomenis.
ĮDOMU!Šiais metais finansines ataskaitas įmonės teikia aktyviau – jau virš 58 000 įmonių pateikė 2023 metų duomenis.